Ambulanta

Ambulanta na Bijelom Brijegu otvorena je u rujnu, 2008. Trenutno se nalazi u prostorijama Mjesne zajednice Bijeli Brijeg. Svakodnevno, u sklopu ambulante djeluju i rade dva liječnika opće prakse koji su mještanima na usluzi. Ambulanta ima evidentirano negdje oko 6 000 ljudi.

Adresa: Bijeli Brijeg bb.
Kontakt: 036 / 343 - 700