RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA 2018./2019.

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA 2018.

Četvrtak:

- 16 h: 1. razred
- 15 h: 2. razred
- 15 h: 8. razred
- 16 h: 9. razred

Petak:

- 10,30 h: 3. razred
- 15 h:  4. razred (prvopričesnici)
- 15 h:  5. razred
- 16 h:  6. razred
- 16 h:  7. razred

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA 2018.

Subota:

9:00 - Ministrantski krug - Istina
9:30 - Biblijsko‐liturgijski krug molitelja i čitača - Život
9:30 - Novinarski krug ‐ Milost
10:00 ‐ Karitativni krug ‐ Ljubav
10:00 - Izvidnički krug - Pravda
10:00 - Pjevački krug Blizanac (do 4. razreda) - Svetost
10:30 - Pjevački krug Sion (od 5. do 8.razreda) - Mir

11:00 - Krizmanici (I. srednje) – župni vjeronauk