Fakultet zdravstvenih studija

Visoka zdravstvena škola u Mostaru osnovana je u svibnju, a počela s radom  2. listopada 2000.

Uz ranije osnovanu Srednju medicinsku školu (1949.)  i Medicinski fakultet (1997.) omogućeno je školovanje svih profila zdravstvenih radnika u Mostaru. U svibnju 2008., Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.

Fakultet zdravstvenih studija  je visoko obrazovna ustanova u sastavu Sveučilišta u Mostaru, koji ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije, obavlja stručni i znanstveni rad u znanstvenom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavačku, bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave znanstvenog  i stručnog rada. Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija i Senat Sveučilišta odobrio je pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i specijalistički diplomski studij primaljstva u akademskoj 2011./2012.

Fakultet zdravstvenih studija izvodi sveučilišne preddiplomske studije za stjecanje zvanja: Sveučilišni preddiplomski studij po Bolonjskom procesu: medicinska sestra-tehničar, fizioterapeut, radiološke tehnologije, sanitarnog inženjerstva.

Fakultetsko vijeće je donijelo odluku da se u akademskoj 2008./2009. osnuju magistarski studiji (II stupanj) s 120 ECTS bodova. Nastavni plan i program odobrilo je Fakultetsko vijeće i Senat Sveučilišta za sveučilišni diplomski studij – magistarski studij.

Diplomski studiji: Klinička zdravstvena njega, klinička fizioterapija, radiološke tehnologije.

Nastavni plan i program prilagođen je europskim standardima.

Adresa: Bijeli Brijeg bb
Kontakt: 036 / 337 – 050