Pokret vjeroučenika za novu evangelizaciju

Pokret vjeroučenika za novu evangelizaciju

DUGA-DIONIŠTVO UGRUPNOM APOSTOLATU

PROGRAMSKA NAČELA

I. ZNAČENJE DUGE

A.DUGA – PRIRODNI FENOMEN

DUGA je prirodni fenomen koji se pojavljuje poput svjetlosti u sedam raznih boja: ljubičasta, tamnoplava, svijetloplava, zelena, žuta, narančasta i crvena. Te boje nastaju tako što se sunčeva svjetlost prelama u kapljicama vode i onda se stvara raskošan luk živopisnih boja. DUGA se tako pojavljuje u oblacima kao luk koji spaja nebo sa zemljom.

B. DUGA -ZNAK SAVEZA

DUGA nas podsjeća na Savez između Boga i ljudi. Ona je znak i znamen prvog Saveza koji je Bog, poslije grijeha prvih ljudi, sklopio s pravednim i bogobojaznim čovjekom imenom Noa. I reče Bog Noi: „A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas“(Post 9,8). „Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje (9,13).“

DUGA je od tada simbol Saveza između neba i zemlje; znak Saveza između Boga i ljudi; znak blagoslova i obećanja; znak Božje ljubavi i milosrđa prema čovjeku i čovječanstvu; znak nove nade i ohrabrenja da Bog ljubi čovjeka i sva stvorenja na zemlji.

DUGA je znak pomirenja između neba i zemlje koji je ostvario Isus svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem. Ona je znak koji nas podsjeća na Savez koji smo sklopili s Bogom po sakramentu svetog krštenja. Krsni savez s Bogom obnavljamo, potvrđujemo i učvršćujemo po sakramentima Crkve koji nas osposobljavaju da možemo biti živi znakovi Saveza s Bogom, da možemo biti «DUGA» za druge, biti znakoviti i vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi u svojem okruženju.

II. ZNAČENJE DUGE U NAŠOJ ŽUPI

A. DUGA -DIONIŠTVO UGRUPNOM APOSTOLATU

DUGA u našoj župi sv. Tome Apostola u MostarujestPokret vjeroučenika za novu evangelizaciju. Svako slovo riječiduga(u smislu akrostiha) ima svoje značenje. Duga = Dioništvougrupnom apostolatu, a svaka boja duge predstavlja jednu od sedam živih zajednica (grupa, krugova) u našoj župi. Svih sedam živih zajednica u župi objedinjeno je u pokret koji je nazvan DUGA. Ovaj Pokret je izraz naše pastoralno-duhovne sinergije, gdje kao žive zajednice organički uvezane,sebe izgrađujemo kao žive udove tijela Crkve i ugrađujemo u tkivonaše župe. Želimo izgrađivati Kraljevstvo Božje na zajedničarski način. Zato su u našem logu naše žive zajednice (živi krugovi), poput onih olimpijskih, nerazdruživo povezani, te zajedno čine znak Kristova križa, koji je izvor i simbol svake prave ljubavi prema Bogu i prema čovjeku.

DUGA kao pokret za novu evangelizaciju za naše je vjeroučenike „okvir“ zajedničkog i svjedočkog obnavljanja saveza s Bogom kojeg su sklopili krštenjem i mjesto zajedničkog i svjedočkog rasta u vjeri, nadi i ljubavi.

Naši bi Dugaši, svojim zajedništvom i raznovrsnošću karizmi, trebali bi biti, u župi i u svom okruženju, kao dugana nebu, znak Saveza s Bogom, znak Crkve koja je jedina, «Duga» po kojoj je Bog uspostavio Savez s cijelim čovječanstvom, u Isusu Kristu.

B. TKO I KAKO MOŽE POSTATI ČLANOM DUGE

1. Početkom došašća, kada se kandidati za prvu Pričest predstave župnoj zajednici,  učlanjuju se u jedan od živih krugova naše župe i tako postaju članom pokreta DUGA, te im tako počinje Godina apostolata, (Apostolat nove evangelizacije) ili bliža priprava za prvu Pričest.

2. Eventualna ranija uključenja pojedinihvjeroučenika koji se ističu u pobožnosti i znanju, smatra se izuzetkom.

3. U ovaj Pokret mogu se učlaniti vjeroučenici do 7. razreda osnovne škole, koji redovito idu na župni katehezu i školski vjeronauk.

4. Članom Pokreta postaje popunjavanjem službene upisnice za DUGU koju potpisuje jedan od roditelja, a time vjeroučenik preuzima službuaktivna sudjelovanja u župi u nekoj od župnih živih zajednica.

5. U župi postoji sedam živih zajednica koje predstavljaju sedam duginih boja, ili sedam olimpijskih krugova Kraljevstva Božjega:

- Biblijsko-liturgijskazajednica čitača -Logos (ljubičasta boja - simbol obraćenja);

- Molitvena zajednicaRužarij (tamnoplava boja - simbol vjere);

- Zajednica kulture duha - Križari (svijetloplava boja - simbol vjernosti);

- Ministrantska zajednicaZvono (zelena boja - simbol nade);

-Pjevačka zajednica - Blizanac (žuta boja – simbol poslušnosti vjere);

- Zajednica malih animatoraAnima(narančastaboja - simbol sreće);

- Karitativno-misijska zajednica -Apostoli ljubavi (crvena boja - simbol ljubavi).

6. Svaku ovu živu zajednicu predvodi po dvoje mladih animatoraiz pokreta BIOS i po dvoje malih animatora Dugašakoji se biraju između onih koji se odlikuju redovitošću i vjernošću svojoj službi u grupnom apostolatu pojedinih živih zajednica. Oboji animatori su suradnici župnika i njegovi savjetnici. Ovi mali animatori predstavnici su svojih živih zajednica i njihovi glasnogovornici, teredovito surađuju s odraslim animatorima i sa župnikom.

7. Poslije završenog sedmog razreda vjeroučenik/vjeroučenica, ako su bili redoviti i aktivni članovi pokreta DUGA, u osmom razredu ulaze u pokret mladih koji se zove BIOS (pokret mladih za novu evangelizaciju u našoj župi, koji objedinjuje i omogućuje našim mladima Apostolat nove evangelizacije.).

III. ZADAĆE I CILJEVI DUGE

TEMELJNE ZADAĆE ČLANOVA DUGE

I. Svagdanja molitva:

1. Ujutro: Anđeo Gospodnji, Hvaljen budi Isuse, Anđele svetiiDjela naša.

2. Navečer: Već mrak se hvata iMolitva Hrvata katolika.

3. Prije spavanja: Ispitati savjest, potom izmoliti Hvala ti Bože za ovaj dan.

4.Prije i poslije jela: Molimo te Bože smjerno (prije) i Ti nas Bože krijepiš hranom (poslije jela).

II. Ostale dužnosti:

1.Nedjeljom i svetkovinama pobožno sudjelovati na svetoj misi i redovito se pričešćivatiteviše puta godišnje ispovijedati;

2. Redovito ići na župnu katehezu i školski vjeronauk te biti redovit i aktivan u svojoj živoj zajednici;

3. Dobro učiti u školi i rado pomagati drugima;

4.Biti otvoren prema drugima, cijeniti i njegovati prijateljstvo;

5. Poštovati svoje roditelje, odgojitelje, starije, a posebno slabe i nemoćne osobe;

6. Držati svojim životnim načelima Isusovu Nou zapovijed ljubavi;

7. Biti uzoran u svemu, posebno u vladanju.

B. TEMELJNI CILJEVI DUGE

1. Pomagati Dugašima da, na razini osobne i crkvene vjere, ostanu vjerni svom krsnom savezu s Kristomkoji kaže: „Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda (Iv 15, 5).

2. Poučavati Dugašekako zajedno rasti u grupi, da se otvarajuprema drugima tako da s drugima dijelei svjedoče svoju osobnu i crkvenu povezanost s Kristom (Apostolat nove evangelizacije).

3. Odgajati Dugaše za civilizaciju ljubaviu logici Isusove Nove zapovijedi: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.“  (Iv 13,34).

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

A. ORGANIZACIJSKI ELEMENTI

1. Sve žive zajednice, redovito i pojedinačno sastaju se na svoje tjedne molitveno-radne susrete u župi, pod vodstvom odraslih animatora, a često i nadzorom župnika.

2. Svakog drugogponedjeljka u mjesecu slavi se Misa za sve članove DUGE u 18 sati. Poslije Mise organizira se kreativno druženje.

3. Svake godine, poslije završetka školske i vjeronaučne godine, organizira se dvotjedno druženje (ljetni kamp) za Dugašekoje smo nazvali«DUGA-PRUGA».

B. UPRAVNI ELEMENTI

1. Upravu pokreta DUGA čine: predsjednik (župnik), dvoje voditelja (odrasli animatori) i mali animatoriiz svih živih zajednica.

2. Za provedbu svojih ciljeva i načela Pokret može stjecati sredstva kroz darove, donacije, promidžbene prodaje raznih stvari i predmeta u župi, te na druge, zakonom dozvoljene, načine.

3. Pokret DUGA u javnosti može predstavljati samo župnik ili od njega, za svaku pojedinu priliku, ovlašteni animator ili neka druga osoba od povjerenja.

4. Pokret ima svoju himnu s vlastitim stihovima koji govore o evangelizacijskoj ulozi Pokreta i svoj pečat koji je .okrugla oblika i u kojem je ugrađeno sedam olimpijskih krugova s obilježjima Kristova Kraljevstva: kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.

5. Pečat DUGE je Pečat može koristiti samo župnik i animatori kojima se daje dozvola za pojedinačne potrebe.

6. Pokret DUGA ima svoju himnu i zastavu.

Župa: sv. Toma Apostola - Mostar

Kneza Trpimira 8,

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Teefaxl.: 00387 36 329 490;

E-mail: kreso.puljic@tel.net.ba

Izdaje i odgovara: don Krešo Puljić, župnik

N. B: Prije više od 10 godina napisao sam Načela za pokret DUGA i objavio ih na web stranici župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista - Mostar. I za prvu verziju i za ovu djelomično obnovljenu verziju načela, pridržavam autorska prava.
Don Krešo Puljić, župnik