Medicinski fakultet Mostar

Medicinski fakultet u Mostaru osnovan je 18. travnja 1997. i jedan je od najmlađih fakulteta. Godišnje upisuje 50-tak studenata, a nastava je od prvog  dana organizirana blokovski. Na Medicinskom fakultetu studenti se školuju za zvanje liječnika opće medicine, odnosno za liječnika osposobljenog za poslove primarne zdravstvene zaštite. Studij medicine traje 6 godina, što je jednako trajanju studija u gotovo svim drugim europskim zemaljama.

Studenti borave i rade na pojedinim kliničkim (bolničkim) odjelima više tjedana. Uz organiziranu nastavu (predavanja, seminari) studenti veći dio vremena provode na odjelu, pri čemu prate bolesnika u svim fazama njegove obrade. Pod nadzorom liječnika student se vježba u uzimanju povijesti bolesti, pregledu bolesnika i osnovnim liječničkim intervencijama, a upoznaje se s dijagnostičkim postupcima i odgovornošću liječnika. Nakon završetka nastave i rada na pojedinom odjelu student nastavlja rad na drugom odjelu (tzv. kliničke rotacije), dok tijekom dvije godine ne obiđe sve odjele.

Nakon završena studija student stječe zvanje doktora medicine. Dekanat Medicinskog fakulteta u Mostaru i nastavni prostori za prve tri godine studija smješteni su na Bijelom Brijegu  u krugu Kliničke bolnice Mostar a 4., 5. i 6. godina studija se održava na odjelima KB Mostar.

Fakultet raspolaže sa dvije moderno opremljene kompjutorske učionice koje se aktivno koriste u nastavne svrhe. Amfiteatar ima 250 mjesta i opremljen je audiovizualnom, računalnom i komunikacijskom opremom koja omogućuje kvalitetan dvosmjeran prijenos zvučnog i video signala za potrebe videokonferencija i predavanja na daljinu (TeleConference Room). Moderno opremljena knjižnica sa određenim brojem kompjutora i slobodnim pristupom na internet, omogućava studentima medicine direktan pristup mnogobrojnim medicinskim bazama podataka, kao i online pomagalima pri studiranju. Dobra suradnja s najcjenjenijim Medicinskim fakultetima u Europi i Americi omogućuje našim studentima redovitu razmjenu.

Adresa: Kralja Tvrtka bb
Kontakt: 036 / 335 - 600