Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, općeobrazovna je ustanova čiji je zadatak  pružiti učenicima što solidnije i potpunije obrazovanje i odgoj. Počela je s radom 1980. pod imenom Osnovna škola “Bijeli Brijeg”. Od 01. rujna 1992. radi pod imenom Osma osnovna škola, a od 01. siječnja 1997.  kao Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića.

Do  školske 2006./2007., za izvođenje nastave škola je koristila dva školska objekta i to: Središnju školu na Bijelom Brijegu površine 5500 m2 pokrivenog školskog prostora i 600 m2 asfaltiranog okoliša, te Područnu školu u Cimu površine 650 m2.

Potrebno je naglasiti da je škola na Bijelom Brijegu tijekom rata bila 100% oštećena. Obnovljena je zahvaljujući naporima Vlade grada Mostara, Općinskog vijeća Mostar, a posebice financijskom potporom Europske unije nad Mostarom.  Škola je obnovljena većim dijelom i svečano otvorena 12. ožujka 1995.

Učionice su opremljene novim namještajem i zastorima, ali se osjeti veliki nedostatak raznih učila i pomagala  u kabinetima, kao i u športskoj dvorani. Da bi se popravilo stanje u tom pogledu, djelatnici škole prave razne projekte s ciljem da se nabave najpotrebnija sredstva za rad.

U školi  je otvoren produženi boravak za učenike od I. do IV. razreda na poticaj Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća. Financiranje produženog boravka osiguravaju roditelji djece korisnika produženog boravka. Opravdanost organiziranja produženog boravka u školi leži u postizanju boljih rezultata u odgojno-obrazovnom procesu, stjecanju određenih navika i boljem organiziranju vremena za učenike koji su zbrinuti na sigurnom dok su njihovi roditelji na poslu.

Adresa: Bleiburških žrtava 35
Kontakt: 036 / 328 – 231