Oče naš

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Amen.

Zdravo, Marijo

Zdravo, Marijo,
milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca
svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu

Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, život vječni. Amen

Anđele Čuvaru

Anđele, čuvaru mili! Svojom snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću, danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem, da se ondje s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu. Amen.

Anđeo Gospodnji

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo, Marijo...

Evo službenice Gospodnje.
Neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo, Marijo...

I Riječ je tijelom postala,
I prebivala među nama. Zdravo, Marijo...

Moli za nas, sveta Bogorodice,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se. Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju
spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom
Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu...

Kraljice Neba

(Moli se umjesto “Anđeo Gospodnji” od Uskrsnog bdijenja do Duhova.)

Kraljice neba, raduj se, aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
Moli za nas Boga, aleluja.
Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.
Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem Sina svoga, Gospodina našega Isusa
Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom
Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe tvoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

Molitva prije ispovijedi

Raspeti moj Spasitelju! Evo pred tobom i pred tvojim namjesnikom iznosim sve svoje grijehe. Priznajem da ne zaslužujem oproštenja jer sam te mnogo i često vrijeđao. Ali te molim, sjeti se svoje muke i neizmjernih zasluga svoga Križa pa mi se smiluj i oprosti. Vrlo mi je žao što sam griješeći uvrijedio tvoju neizmjernu dobrotu. Odlučujem, uz pomoć tvoje milosti, da te više neću nikakvim hotimičnim grijehom uvrijediti. Presveta Djevice Marijo, Majko milosrđa, isprosi mi od Isusa milosrđe i oproštenje. Bože, milostiv budi meni grešniku! Gospodine, nemoj nam vratiti prema grijesima našim, koje počinismo, niti prema nepravdama našim.

Skrušeno kajanje

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

Ili: Oče, sagriješih pred tobom. Nisam dostojan zvati se tvojim sinom. Smiluj se meni grešniku.

Ili: Bože, dobri Oče, žao mi je za sve zlo što ga učinih i dobro koje propustih. Iskreno ću se truditi da budem bolji. Pomozi mi da živim u tvome svjetlu i radosti.

Molitva poslije ispovijedi

Milosrdni moj Spasitelju, od svega ti srca zahvaljujem što si mi grijehe oprostio i opet me primio u broj svojih odabranika. Udijeli mi, molim te, milost da do kraja svoga života ustrajem u dobrim odlukama i da se više nikada na grijehe ne povratim. Da ti se pokažem zahvalnim i dam neku zadovoljštinu za svoje nevjernosti, predajem ti svoje srce i potpuno se tebi posvećujem. S pomoću tvojom, obećajem da više neću griješiti. O Marijo, predobra moja Majko, štiti me i pomozi da sve do smrti Bogu vjerno služim. Amen.