RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA ZA 2020/2021.

Četvrtak
- 14:45 h 1.i 2.   razred
- 15:30 h 3. i 4. i 5. razred

Petak
- 15,00 h 6. i 7. razred
- 16,00 h  8. i 9. razred

Subota
- 11:00 h  1. srednje (krizmanici)

SUBOTNJI RASPORED ZA ŽIVE KRUGOVE NAŠE ŽUPE

- 9:00 h  Ministrantski krug - Istina
- 9:30 h  Krug liturgijskih čitača –   Svetost
- 10:00 h  Krug liturgijskih pjevača („Blizanac“ ) – Milost
- 10:00 h   Novinarski krug – Pravda
- 10:00 h   Karitativni krug – Ljubav
- 18:30 h    Krug malih animatora – Mir  (2. i 4. subote u mjesecu)
- Krug za život (1. i 3. subote u mjesecu).