BOŽIĆNE ISPOVIJEDI

Ponedjeljak: 17.12.2018. 
                – Sv. Matej: 9h, 16h i 19h

Utorak: 18.12.2018.
                – Sv. Ivan: 9h, 16h i 19h

Srijeda: 19.12.2018.
                – Katedrala : 9h, 15h i 19h

Četvrtak: 20.12.2018.
                – Sv. Toma: 19h

Petak: 21.12.2018.
                – Sv. Marko i Sv. Luka: 19h

Subota: 22. 12. 2018.
                – Bijelo Polje: 14h i 15:30h

Nedjelja: 23.12.2018.
                – Buna: 14h i 15:30h

Natrag