DODATNI ŽUPNI OGLASI, 24. 3. 2020.

Poštujući odredbe Federalnoga stožera civilne zaštite i Kriznoga stožera HNŽ-a dajem na znanje župljanima župe sv. Tome apostola nekoliko informacija:

v Od danas uključivo, utorak 24. 3. 2020., zbog policijskog sata koji počinje u 18 h, večernje dnevne Svete Mise bit će u 17 h. Crkva je otvorena svaki dan, od 11 h do 12h, te od 16 h do 17,30 h za osobno klanjanje i molitvu. I u drugo vrijeme po potrebi pojedinih vjernika. Dobro se prije najaviti župniku don Kreši na telefon Župnog ureda sv. Tome apostola: 036 329 490, radi poštivanja odredaba civilnoga društva.

v Nedjeljne svete mise bit će do daljnjega, ako se nešto ne promijeni višom silom, u 8 h i 10 h. Do daljnjega nema nedjeljne večernje svete mise.

v Iako je sveta Euharistija (Sveta Misa) izvor i vrhunac sveukupna kršćanskoga života, naše spasenje nije vezano samo uz Euharistiju, nego i uz druge sakramente koje smo primili, a koji su neraskidivo povezani  s Presvetom Euharistijom. Pokušajmo, kroz molitvu, čitanje Svetog Pisma i zajedništvo doživjeti i oživjeti svoju Kućnu Crkvu. Baš je Drugi vatikanski sabor tako nazvao kršćansku obitelj. Molimo sve vjernike da se mole zajednički kod svojih kuća, da čitaju Sveto Pismo, posebno da slijede i razmatraju dnevna liturgijska čitanja.

v Također napominjem da sam od 11 h – 12 h i od 16,30 do 17 h svaki radni dan na raspolaganju za pojedinačne ispovijedi, s tim da se poštuju aktualne odredbe spomenutih stožera.

v Ako imate u susjedstvu ljudi, starijih osoba, samaca ili koju brojnu obitelj, javite župniku don Kreši da im kao župa pomognemo prema našim mogućnostima. Veće smo s našim volonterima u ova dva dana imali nekoliko akcija. Također napominjem da je naš Biskupijski caritas  počeo s akcijom „Jelo na kotačima“ te po volonterima dostavljaju kuhanu hranu onima koji su potrebni. Ako ima takvih osoba trebate to prijaviti u Župni ured sv. Tome apostola, na telefon: 063 378 145.

Uzdajmo se u Boga i čuvajmo jedni druge.
Don Krešo, župnik

Natrag