HODOČAŠĆE NA TRSAT

Pozivamo mlade i mlađe bračne parove  da se prijave na Obiteljsko hodočašće na Trsat gdje se 19. 4. 2015. održava Drugo nacionalno hodočašće hrvatskih katoličkih obitelji. Cijena putovanja je 100 KM. Pošli bi iz Mostara 18. 4. jutrom, a povratak bi bio navečer, 19. 5. 2015. Prenoćište s doručkom bilo bi u hotelu “Kaštel” u Crikvenici. Za sve ostalo ćemo se dogovoriti. Novac treba dati prilikom prijave.

MOLITVA ZA UZ DRUGI NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI

Isuse, Marijo i Josipe,
u vama gledamo sjaj prave ljubavi,
vama se s pouzdanjem obraćamo.
Sveta nazaretska obitelji,
učini i od naših obitelji mjesta zajedništva i ognjišta molitve,
istinske škole evanđelja i male domaće Crkve.
Sveta nazaretska obitelji, neka nikada više u obiteljima ne bude nasilja, odbacivanja i podjela:
neka svaki onaj koji je ranjen ili sablažnjen ubrzo osjeti utjehu i ozdravi.
Sveta nazaretska obitelji,
daj da naredna Biskupska sinoda
kao i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji,
ponovno probudi u svima svijest
o svetom i nepovredivom karakteru obitelji, njezinoj ljepoti u Božjoj namisli.
Isuse, Marijo i Josipe,
čujte i uslišite našu molbu.

(Prema molitvi pape Franje izrečenoj na blagdan Svete obitelji, 29. prosinca 2013.).

TEMA OBITELJSKOG SUSRETA NA TRSATU

Tema Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. travnja 2015. godine održati na Trsatu u Tema Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati na Trsatu u Rijeci, je "Obitelj - nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske". Jedna od temeljnih ideja nacionalnih susreta jest stavljanje obitelji u središte pozornosti javnoga mnijenja, bilo crkvenoga tako i mnijenja čitavoga društva. Specifični vid pod kojim želimo promatrati obitelj u prigodi Drugog nacionalnog susreta proizlazi upravo iz temeljnih naglasaka Prvog ciklusa obiteljskog pastorala (2013. - 2015.) - "Od teologije tijela do evanđelja života".

Naglašavajući da je obitelj "nositeljica života" željelo se još više istaknuti uloga obitelji bez koje uistinu nema niti nade niti budućnosti. Obitelj, kako nam je znano, nije samo nositeljica već i prenositeljica života. Vjernik zna da je ljudski život dar koji supružnici primaju od Boga te da su oni pozvani taj dar života primiti, činiti da se razvija i raste u svim dimenzijama, kako bi jednoga dana ta ista osoba mogla postati nositelj života Crkve i društva.
Tema ovoga susreta usko je povezana i s osnovnim naglascima koje je sveti papa Ivan Pavao II istaknuo u enciklici „Evanđelje života" čiju 20. godišnjicu objave ove godine spominjemo. Zato je i hod priprave za Susret prožet poticajima na proučavanje te nezaobilazne enciklike u kontekstu obiteljske problematike, ali i kulture života općenito.

PROGRAM

Drugi susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se u Svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci, u nedjelju, 19. travnja 2014. godine.


Program Susreta:

10.00
Početak programa

12.00
Euharistijsko slavlje

14.00
Glazbeni program (Festival života)

 

PORUKA HRVATSKIH BISKUPA

Drage obitelji,

pred nama je Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se u nedjelju 19. travnja
2015. održati u Rijeci na Trsatu na temu Obitelj – nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske. Vrhunac je to prvog ciklusa obiteljskog pastorala koji je započeo Nacionalnim studijskim danom u Zadru u travnju 2013. na temu »Od teologije tijela do evanđelja života«, a nastavio se produbljivanjem te teme u biskupijama i župama.

Tako ste prošle pastoralne godine imali prigodu obrađivati teologiju tijela, dragocjeno učenje svetog pape Ivana Pavla II., koje nam je ostavio u nasljedstvo kako bismo lakše spoznali punu istinu o čovjeku, njegovom tijelu i spolnosti. Podsjećamo da deveto poglavlje Studijskog vodiča za teologiju tijela »Muškarci i žene su iz Edena« pod naslovom »Izgrađivati kulturu života« predstavlja prijelaz prema tekućoj pastoralnoj godini kada se, u pripravi za Susret, naglasak stavlja na veličanstvenu encikliku Evanđelje života (lat. Evangeliumvitae) o svetosti ljudskog života koju je spomenuti Papa objavio 1995. godine.

Naime, od presudne je važnosti što kvalitetnija i cjelovitija priprava, kako ona u obiteljima tako i ona u župama. Pritom vas pozivamo da se nadahnjujete na primjeru Svete nazaretske obitelji, koja neka vam bude uzor u molitvi i angažmanu oko priprave.

Mjesto i vrijeme susreta bremeniti su značenjem i potiču nas da ih, iščitavajući znakove vremena, sagledamo u kontekstu sve brojnijih izazova i protivština s kojima se vi, drage obitelji, suočavate u današnje vrijeme.

Odluka da Rijeka, odnosno Trsat, bude mjesto održavanja Susreta ima svoje uporište u sedamstoljetnoj povijesti toga svetišta, uz koje se vezuje predaja o Nazaretskoj kućici, kao i uz čudotvornu sliku Majke Božje Trsatske, ali i u posjetu svetog pape Ivana Pavla II. Rijeka je, naime, bila domaćin Papi prigodom njegovog trećeg apostolskog pohoda Hrvatskoj u lipnju 2003. pod geslom »Obitelj, put Crkve i društva«. Na riječkoj Delti na blagdan Duhova 8. lipnja 2003. pozvao je obitelji: »Ugledajte se i tražite zaštitu Svete obitelji na blizom Trsatu!«, a pohodeći Trsat potvrdio je svoju pouku da je Trsatsko svetište spomen-mjesto Svete obitelji i zaštitničko svetište hrvatskih kršćanskih obitelji, smatrajući ga trajnim nadahnućem za obiteljski pastoral.

Vjerujemo kako su vam još uvijek živa sjećanja na Prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji kojemu je 5. lipnja 2011. providonosno predsjedao papa Benedikt XVI. Toga vam se dana na zagrebačkom hipodromu obratio snažnim riječima koje valja uvijek iznova čitati i potom ostvarivati. Pozvao vas je da budete hrabre i da se oduprete sekulariziranom mentalitetu naglašavajući potrebu vašeg konkretnog svjedočanstva, posebno kao potvrdu »nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegovog prirodnog skončanja« te tomu »što je jedinstvena i nezamjenjiva vrijednost obitelji utemeljene na braku i na potrebi zakonskih odredbi koje bi podupirale obitelji u zadaći rađanja i odgoja djece«. Pozvao vas je da se radujete majčinstvu i očinstvu ističući da je otvorenost životu znak otvorenosti prema budućnosti. Iz toga poziva na neki način proizlazi i tema drugog Susreta.
Naposljetku, valja istaknuti da vrijeme priprave za Susret i njegovo održavanje pada u razdoblje dviju biskupskih sinoda koje je papa Franjo sazvao upravo na temu obitelji, a što je nezapamćeno u povijesti Crkve. Sveti Otac je na blagdan Svijećnice 2. veljače 2014. uputio Pismo obiteljima pozivajući ih, između ostalog, na molitvu Duhu Svetome za sinodalneoce koji će raspravljati o obitelji na izvanrednoj Biskupskoj sinodi od 5. do 19. listopada 2014. i redovnoj Biskupskoj sinodi u jesen 2015. godine. Želeći vas potaknuti da odgovorite na taj poziv, njegovu molitvu Svetoj obitelji nadopunili smo retkom koji se odnosi na Susret u nadi da ćete ju redovito moliti u svojim obiteljima te tako pridonijeti uspjehu kako sinoda tako i Susreta.

Drage obitelji, neka vas Gospodin po zagovoru Majke Božje Trsatske, obilno blagoslovi i osnaži da uzmognete vjerom, nadom i ljubavlju prevladati sve prepreke u vašem bračnom i obiteljskom životu kako biste, uzajamno se posvećujući i životom svjedočeći radost evanđelja, bili istinski znak nade i zalog budućnosti Crkve i društva u Hrvatskoj.

Dobro nam došli u Riječku metropoliju, gdje se grle Mediteran i Srednja Europa!
Dobro nam došli u Rijeku, grad sv. Vida!

Dobro nam došli na Trsat, Hrvatski Nazaret!

mons. dr. Ivan Devčić, riječki nadbiskup i metropolit i mons. Valter Župan, krčki biskup i predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj

MJESTO SUSRETA

Domaćin Drugog susreta hrvatskih katoličkih obitelji je Svetište Majke Božje Trsatske koje već stoljećima s brda ponad Riječine poziva vjernike na molitvu. Ono je najznačajnije marijansko proštenište u zapadnoj Hrvatskoj i k tome duhovno središte Riječke crkvene pokrajine koja okuplja četiri biskupije: Riječku, Porečku i Pulsku, Krčku i Gospićko-senjsku.

Trsatsko svetište sestrinsko je svetište onomu u Loretu: povezuje ih ista predaja o prijenosu Marijine kuće iz Nazareta (10. svibnja 1291.) na Trsat, a zatim (10. prosinca 1294.) u talijansko mjesto Loreto. Zbog te predaje Trsatskom svetištu pripada častan naslov Hrvatski Nazaret.

Trsatsko svetište ima još jedno uporište u svom vjekovnom postojanju. Riječ je o čudotvornoj slici Gospe Trsatske koju je 1367. papa Urban V. darovao hrvatskim hodočasnicima kad je u Loretu bio svjedokom njihove žalosti za Nazaretskom kućom. Ta se slika na Trsatu trajno časti pod nazivom slika Gospe Trsatske ili Majke Milosti.

Svetište Majke Božje Trsatske je sedamstoljetno mjesto osobitog vjerskog i kulturnog događanja kao i vjerničkog okupljanja, ono je svjedok povijesnih zbivanja te spomenik kulture i umjetnosti.


Sveti Ivan Pavao II. pohodio je Trsatsko svetište 8. lipnja 2003. Ukazao je na njegovo duhovno i moralno značenje kao obiteljskog svetišta i ishodišta za obnovu hrvatskoga društvenoga života. U propovijedi na hrvatskom jeziku na riječkoj Delti govoreći o obitelji izrekao je znakovit poticaj: »Ugledajte se i tražite zaštitu svete Obitelji na blizom Trsatu!« Zaželio je tada da se u Trsatskom svetištu za njega moli »dok je živ i kad bude umro«.

Papin posjet dao je Trsatskom svetištu novu dimenziju: da promiče vrednotu hrvatske kršćanske obitelji. Tako Svetište danas ima uporište ne samo u dugoj povijesti, nego i u Papinom spomeniku i u Pastoralnom centru koji nosi njegovo ime, postajući središtem novih nastojanja oko duhovne obnove domovinske Crkve i hrvatskoga naroda.

Iscrpnije informacije mogu se pronaći na službenoj mrežnoj stranici Trsatskog svetišta www.trsat-svetiste.com, dok o Riječkoj nadbiskupiji više podataka ima na www.ri-nadbiskupija.com.

PRVI NACIONALNI SUSRET 2011.

Prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održao se 5. lipnja 2011. godine. Svečano misno slavlje na Zagrebačkom hipodromu predsjedao je papa Benedikt XVI. U pozdravnom govoru, kardinal Josip Bozanić rekao je: "U velikoj radosti, koja je dar Duha Svetoga, i koja u jednu obitelj sabire ovo mnoštvo Kristovih vjernika, stojim pred Vama s osjećajima duboke zahvalnosti i upućujem Vam pozdrav srdačne dobrodošlice na početku ove svečane Euharistije. Ispunjen poštovanjem i ljubavlju prema Vašoj časnoj Osobi svjedočim Vam zanos koji u ovaj sveti dan prožima srca ljudi cijele nam Hrvatske."

Papa Benedikt XVI. se toga dana na zagrebačkom hipodromu obratio snažnim riječima svim obiteljima. Pozvao je obitelji da budu hrabre i da se odupru sekulariziranom mentalitetu naglašavajući potrebu konkretnog svjedočanstva, posebno kao potvrdu »nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegovog prirodnog skončanja«. Papa je također pozvao da se supružnici raduju majčinstvu i očinstvu ističući kako je otvorenost životu znak otvorenosti prema budućnosti.

Pohod pape Benedikta XVI., 4. i 5. lipnja Hrvatskoj odvijao se pod geslom: "Zajedno u Kristu". Budući da je Sveti Otac došao na Prvi nacionalni susret katoličkih obitelji, upravo je obitelj bila u središtu i zaštitnog znaka Papina pohoda. U središtu logotipa tako se nalazio stilizirani prikaz obitelji: otac, majka i troje djece. U pozadini se nalazio križ koji ukazuje na utemeljenost kršćanske obitelji na vjeri u kojoj zajednica braka i obitelji izrašćuje u zajedništvo ljubavi. Ruke na kojima počiva obitelj simbolizirale su oslanjanje na Božju providnost koja štiti i vodi obitelj u njezinu životnom hodu. 

Na misnome slavlju koje je papa Benedikt XVI. predvodio u povodu Prvoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji okupilo se oko 400 tisuća vjernika, među kojima i veliki broj obitelji s malom djecom. Na misi s Papom koncelebriralo je sedamdesetak biskupa iz Hrvatske i inozemstva, te više od tisuću svećenika.

Papa Benedikt XVI. osvrnuo se i sam na svoj pastoralni pohod Hrvatskoj 4. i 5. lipnja. Naime, nekoliko dana nakon susreta,u katehezi na općoj audijenciji, u srijedu 8. lipnja podsjetio je okupljene kako je glavni povod pohoda bio prvi Nacionalni dan hrvatskih katoličkih obitelji. Papa je na audijenciji istaknuo: "Za mene je bilo veoma važno učvrstiti u vjeri prije svega obitelji, koje je Drugi vatikanski koncil nazvao 'kućnom Crkvom'. U današnjoj Europi narodi čvrste kršćanske tradicije imaju posebnu odgovornost u obrani i promicanju vrijednosti obitelji utemeljenoj na ženidbi, koja bez sumnje ima presudnu ulogu kako na odgojnom tako i na društvenom polju. Ta je poruka imala dakle osobitu važnost za Hrvatsku, bogatu duhovnom, etičkom i kulturnom baštinom, koja se priprema ući u Europsku Uniju". Usporedivši misu na hipodromu s velikom "dvoranom Posljednje večere" pod otvorenim nebom, Sveti je Otac istaknuo kako mu je molitveno ozračje koje je vladalo na misi omogućilo istaknuti dar i zauzetost zajednice u Crkvi, kao i obodriti bračne drugove u njihovu poslanju.

Ideja održavanja susreta hrvatskih katoličkih obitelji nastavlja se Drugim susretom hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. travnja održati na Trsatu u Rijeci.

 Pozdravni govor kardinala Josipa Bozanića

Cjelovita propovijed pape Benedikta XVI.

Zahvala biskupa Valtera Župana

Natrag