Škola za animatore

            U srijedu, 21. 11. 2018. u  20:00 h održat će se prvi susret “Škole za animatore” za koju se treba prijaviti Upisnicom koja se može podići u našem Župnom uredu. U ovu formaciju animatora primamo mlade od devetog razreda pa nadalje. Ova “Škola za animatore” spada u obavezni dio priprave za sakrament potvrde za sve  naše krizmaničke kandidate kojima je na blagdan Kraljice Krunice otpočela Godina apostolata, tj. bliža i intenzivnija priprava za sakrament potvrde. Ovaj plan, ali ne još i program, župnik je predstavio našim kandidatima za krizmu na župnoj katehezi, u subotu, 17. 11. 2018. u 11:00 h. Jednako tako plan je predstavljen i našim devetašima. Osim naših devetaša, prijavili su nam se i neki devetaši iz drugih mostarskih župa.
            Nakon završene “Škole za animatore” koja će se održavati svakom prvom i trećom srijedom u mjesecu od 20:00 do 21:00 h (od došašća do kraja školske godine),  mladi trebaju, ako žele biti aktivni animatori u župi i animatori za Ljetni oratorij “DUGA-PRUGA”, ispuniti Pristupnicu te se tako uključiti u pokret mladih za novu evangelizaciju koji se zove BIOS. Jedino oni mladi koji budu aktivni članovi pokreta BIOS mogu biti animatori u župi za razne žive krugove te, kako rekosmo, i za Ljetni oratorij. Inače, naš pokret BIOS ustanovljen je u našoj župi radi trajane duhovne i teološke formacije mladih. O ovom Pokretu čitajte više na našoj župnoj web stranici.
            Ova “Pastoralna godina” u našoj župi proglašena je Godinom mladih. Zato smo u ovoj godini prioritet stavili na formaciju mladih koji su našoj župi potrebni samo ako su formirani u duhovnom, teološkom,  pedagoškom i psihološkom pogledu. Sam proces (itinerarij) formacije predstavit ćemo našim mladima tijekom predavanja i u radu kroz razne radionice. Tako svake godine, počevši od devetog razreda, nastojat ćemo formirati nove animatore. Oni su nam potrebni za pastoral Nove evangelizacije. A pretpostavka za Novu evangelizaciju jest upravo dobra formacija mladih ljudi kao svjedoka vjere.
            Molimo stoga mlade da se prijave što prije, a najkasnije do sljedeće srijede, na prvom susretu. Prilikom upisa, jedna ispunjena Upisnica opečaćena župnim pečatom ide animatoru, a druga ostaje u župnom arhivu.

Natrag